Regulamin
piątek, 17 sierpnia 2012 10:30
PDF Drukuj Email

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu pod nazwą Trendykosmetyczne.pl.
 2. Serwis – serwis internetowy Trendykosmetyczne.pl dostępny adresem http://www.trendykosmetyczne.pl, obejmujący wszystkie treści udostępnione Użytkownikom Serwisu, z których Użytkownik Serwisu może skorzystać.
 3. Administrator – właściciel Serwisu zajmujący się jednocześnie jego prowadzeniem.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, to jest osoba pełnoletnia.
 5. Login – indywidualna niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wskazana na etapie rejestracji Konta w Serwisie.
 6. Konto – miejsce w Serwisie danego Użytkownika dostępne po jego zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z Usług i Forum Serwisu.
 7. Dane osobowe – informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta lub zgłoszenia do korzystania z Usług np. z Usługi Newsletter na podstawie, których można zidentyfikować osobę fizyczną. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu po uzyskaniu zgody przez Użytkownika.
 8. Informacje – wszelkie treści dostarczane przez Użytkowników Serwisu za pośrednictwem komentarzy pod artykułami.
 9. Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia Administratora rzecz Użytkownika wykonywane w ramach Serwisu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, m.in. Newslleter, Mailing.
 10. Zgoda na świadczenie usług – zgoda Użytkownika świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.


§2 Konto Użytkownika

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom treść Serwisu, Usługi oraz możliwość zamieszczania Informacji.
 2. Zgoda na świadczenie usług zostaje udzielona przez Użytkownika w chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu i aktywowania Konta.
 3. Użytkownik może cofnąć Zgodę na świadczenie usług w każdej chwili, wysyłając wiadomość e-mail na adres Administratora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z umieszczoną treścią w temacie wiadomości e-mail „Rezygnacja”, czego wynikiem będzie skasowanie Konta i Danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt 5 § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może posiadać w Serwisie wyłącznie jedno Konto, którego wraz z Loginem i hasłem nie może udostępniać innym osobom.
 5. Przy rejestracji Konta konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: Login (imię lub nazwa Użytkownika), hasło i adres e-mail. Pozostałe dane wymienione w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik może podać dobrowolnie.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich Danych osobowych oraz o prawo ich poprawiania.
 7. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta z Serwisu w każdej chwili, wysyłając wiadomość e-mail na adres Administratora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z umieszczoną treścią w temacie wiadomości e-mail „Rezygnacja”, czego wynikiem będzie skasowanie Konta i Danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt 5 § 4 niniejszego Regulaminu.


§ 3 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu świadczenia Usług, korzystania z Forum, udzielania odpowiedzi na maile przesyłane do Administratora przez Użytkowników i osoby trzecie oraz obsługi technicznej.
 2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i konieczne, żeby Użytkownik mógł założyć Konto.
 3. Niektóre Dane osobowe Użytkownika podane podczas rejestracji Konta będą opublikowane w Serwisie i będą dostępne dla innych internautów (np. imię lub nazwa Użytkownika) w zależności od indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa, dane tego Użytkownika, będą przechowywane przez Serwis, mimo usuniętego Konta Użytkownika, w zakresie i czasie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz będą one udostępnione organom ścigania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


§3 Zasady umieszczania Informacji
w Komentarzach

 1. Użytkownik może umieszczać własne Informacje lub Informacji osób trzecich w postaci Koementarzy, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w komentarzach treści sprzecznych z przepisami prawa w tym prawa autorskiego, treści naruszających szeroko pojęte dobre obyczaje oraz dobra osobiste osób trzecich, treści o charakterze obraźliwym, treści propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, pornografię, erotykę, a także naruszających zasady współżycia społecznego i innych moralnie nagannych.
 3. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać Informacji reklamowych i linków, w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności zarobkowej.
 4. Informacje umieszczane przez Użytkowników w Komentarzach są umieszczane automatycznie, ale są przez Serwis ciągle monitorowane. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Informacje umieszczane przez Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik, także każda osoba trzecia ma prawo zgłosić Administratorowi, że Informacja zamieszczona przez danego Użytkownika narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt 2 niniejszego paragrafu.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad umieszczania Informacji w  komentarzach określonych niniejszym Regulaminem, wszelkie treści naruszające te zapisy zostaną przez Administratora usunięte. Jednocześnie, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który tych naruszeń dokonał, co może się wiązać z utratą przez Użytkownika wszelkich informacji i danych, które Użytkownik posiadał w ramach swojego Konta.
 7. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Informacji umieszczanych przez siebie w Komentarzach.
 8. Administrator może dowolnie wyznaczyć osoby, które upoważni do pełnienia funkcji moderatora. Moderator będzie działać w imieniu i na rzecz Administratora, w tym będzie posiadać prawo do upomnienia Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 5 Prawa i zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • - sposób i skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika, informacje umieszczone przez Użytkownika, a także ich dalsze przekazywanie,
  • - korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • - problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Serwisu,
  • - szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
  • - problemy i/lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
  • - skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
  • - utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • - okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika,
  • - zaprzestania świadczenia części Usług w ramach Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej,
  • - całkowitego wyłączenia Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet,  w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, wirusami systemu Użytkownika.
 5. Administrator ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje aktualnych Użytkowników drogą poczty elektronicznej. Ewentualna zmiana Regulaminu nastąpi każdorazowo po upływie 7 dni, od daty jego umieszczenia w Serwisie.
 6. Każdy Użytkownik, który nie będzie zgadzał się z treścią Regulaminu, po dokonanych zmianach, ma prawo do rozwiązania Umowy poprzez usunięcie Konta.

 

§ 6 Przepisy końcowe

 1. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że:
  • - podane w formularzu rejestracyjnym Dane Osobowe są prawdziwie,
  • - umieszczanie Danych Osobowych i Informacji dotyczących Użytkownika i/lub osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą Użytkownika i/lub osób trzecich,
  • - ma świadomość ewentualnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej za umieszczanie w Serwisie Danych osobowych oraz Informacji dotyczących osób trzecich bez ich zgody,
  • - wyraża zgodę i ma świadomość, że Administrator będzie usuwać Informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, które naruszają dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego oraz obowiązujące przepisy prawa oraz że na tej podstawie Administrator ma prawo do skasowania Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik umieszczając Serwisie Informacje własne i/lub Informacje osób trzecich udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, uzupełnianie, usuwanie, wykonywanie i wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Informacji.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Serwisu automatycznych powiadomień o wydarzeniach bezpośrednio dotyczących Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu, w tym Usług.
 4. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu.
 5. Zakładając Konto i korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się a treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.Share
 

POLECANE ARTYKUŁY

Rossmann przydaje się w podróży

Najlepszy krem dla Twojego dziecka na lato

Wspaniała objętość włosów w trakcie upałów

Obalamy mity o stosowaniu witaminy C latem!

NOWOŚCI KOSMETYCZNE

Piękne włosy w formacie Travel Size od Rene Furterer

Energetyzujący peeling Elancyl - pierwszy krok w unikalnej metodzie wyszczuplającej

Sebio Intelligence - Metamorfoza cery tłustej

Lirene City Protect – antyrodnikowa tarcza ochronna dla skóry.

KATALOG KOSMETYKÓW

Pharmaceris CAPILAR-CORRECTION Fluid kryjący dla skóry naczynkowej SPF 20

Żel do mycia rąk Skarbu Matki

Nail Tek Protection Plus III ochronna odżywka do pielęgnacji paznokci suchych lub kruchych